• Bedrijfsinformatie

Compliance is een term die zich het best laat vertalen als de naleving van wet- en regelgeving door een (financiƫle) instelling. Ook het volgen van zelf opgestelde beleidsregels en het respecteren van benoemde normen en waarden kunnen hieronder geschaard worden.

Efidenz Capital Management heeft de activiteiten op het gebied van compliance uitbesteed aan een gespecialiseerde partij, namelijk Charco & Dique. We vinden het belangrijk dat we een onafhankelijke beoordeling van de interne organisatie van ons bedrijf krijgen. Via periodieke rapportages krijgen we goed overzicht van de beoordelingen en dit stelt ons in staat om de kwaliteit van de interne regels en processen op een hoog niveau te houden.

Meer informatie?