• Bedrijfsinformatie

Efidenz Capital Management adviseert en beheert vermogen binnen het mandaat dat u ons hiervoor geeft. Uw belegde vermogen staat te allen tijde op een rekening geadministreerd op uw naam bij één van onze depotbanken met een Nederlandse bankvergunning. Op uw belegde vermogen wordt daarom geen enkele vorm van aansprakelijkheid uitgeoefend als de instelling waar de beleggingen zijn ondergebracht (vermogensbeheerder of depotbank) ophoudt te bestaan. Deze bepaling is vastgelegd in de Wet Giraal Effectenverkeer.

De kastegoeden die we bij depotbanken voor u aanhouden, vallen onder het depositogarantiestelsel van de Nederlandse overheid. Thans is de 'vrijstelling aansprakelijkheid' voor kastegoeden vastgesteld op €100.000,- per rekeninghouder. We merken hierbij op dat deze vrijstelling niet automatisch ook voor alle vennootschappen geldt.

Depotbanken waarmee Efidenz Capital Management samenwerkt:

Binck, orderuitvoeringsbeleid (download) en link naar achtergrondinformatie
Insinger Gilissen,  orderuitvoeringsbeleid (download) en link naar achtergrondinformatie

Meer informatie?