• Bedrijfsinformatie

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat de er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De oude Wet Bescherming Persoonsgegevens geldt dan niet meer. Hoe wij omgaan met uw gegevens en wat uw rechten zijn, vindt u terug in het onderstaande Privacy Statement.

Privacy StatementPrivacy Statement

Meer informatie?