• Bedrijfsinformatie

Efidenz Capital Management staat ingeschreven in de registers van het DSI en het KiFiD.

Dutch Securities Institute (DSI) is in 1999 opgericht om het vertrouwen van de consument in de financiële sector te versterken. Dit doet ze onder andere door het voeren van een registratie van financieel specialisten en financiële ondernemingen. Deze registratie wordt alleen verstrekt aan personen en ondernemingen die in haar ogen voldoen aan de eisen op het gebied van deskundigheid, werkervaring en integriteit. Efidenz Capital Management heeft zich als instelling in laten schrijven in het register van het DSI. Voor de partners individueel was deze inschrijving er al vanuit vorige functies. Het register van deelnemende personen en instellingen is openbaar en is te vinden op de website van het DSI.

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) bemiddelt in geschillen tussen consumenten en banken, verzekeraars, intermediairs en andere financiële dienstverleners. KiFiD is een initiatief van brancheorganisaties in de financiële dienstverlening en de Consumentenbond. Het is een onafhankelijke klachteninstelling en haar dienstverlening wordt bekostigd door de aangesloten dienstverleners via een stichting. Het bestuur van KiFiD en marktpartijen hebben geen invloed op de behandeling of de uitkomst van een klacht. De Ombudsman, de Geschillencommissie en Commissie van Beroep doen hun werk namelijk zelfstandig en onpartijdig.

Efidenz Capital Management heeft een verklaring ondertekend, waarin ze de uitspraken van het KiFiD als bindend accepteert.

Meer informatie?