• Bedrijfsinformatie

Efidenz Capital Management staat onder toezicht van de AFM en DNB.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is verantwoordelijk voor het gedragstoezicht op financiële instellingen in Nederland. Ze houdt derhalve zicht op de naleving van wettelijke regels en beoordeelt de interne organisatie van een onderneming. Bovendien is er een AFM-register van de ondernemingen waaraan een vergunning verstrekt is. De AFM is onafhankelijk in haar functioneren, maar ook verbonden met de politiek. Het Ministerie van Financiën is politiek verantwoordelijk en benoemt het bestuur van de AFM.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een breed takenpakket, waaronder het bewaken van de stabiliteit van het financiële systeem in Nederland. DNB is derhalve de partij die beoordeelt of een onderneming voldoende solvabel is. Daarnaast geeft deze instelling toelichtingen op allerlei verschillende zaken die met het financiële systeem verbonden zijn.

Meer informatie?