• Dienstverlening

Kiest u voor vermogensbeheer, dan vertrouwt u het onderhoud van uw beleggingsportefeuille aan ons toe. Binnen een vooraf afgesproken kader nemen wij voor u beleggingsbeslissingen en leggen hierover verantwoording aan u af.

Via diverse informatiekanalen kunt u op elk moment uw beleggingsportefeuille inzien. Met een door u gewenste frequentie rapporteren we daarnaast schriftelijk en/of digitaal over de ontwikkeling van uw beleggingsportefeuille. Deze gegevens spreken we periodiek met u door. Op deze manier houdt u goed zicht op de ontwikkeling en samenstelling van uw belegde vermogen.

Als u meer wilt weten over hoe wij ons beleggingsbeleid vorm geven, dan kunt u dat hier lezen.
Voor een indicatie van tarieven verwijzen we u graag naar ons dienstverleningsdocument.

Meer informatie?