• Over Efidenz

Binnen de met u gemaakte afspraken stellen wij een portefeuille samen met een lange termijn horizon, waarbij we niet schuwen actief op de actualiteit in te spelen. Als het verstandig lijkt om de voorzichtige lijn te kiezen of zelfs even niet te beleggen in een categorie, dan houden we die mogelijkheid ook zeker open. Met die gedachte wordt ook het mandaat opgesteld waarbinnen wij voor u opereren: het mag nooit de flexibiliteit beperken om actie te ondernemen.

We gebruiken voornamelijk individuele aandelen en obligaties om ons beleid vorm te geven. In uitzonderingsgevallen worden indextrackers of beleggingsfondsen ingezet. Dit heeft voor u als voordeel dat de indirecte kosten van een beleggingsportefeuille laag gehouden kunnen worden. En uiteraard is de herkenbaarheid van de gebruikte titels groot, u kunt direct zien van welke onderneming de aandelen of obligaties aangekocht zijn.

Informatie waarop wij de beslissingen baseren, komt van diverse partijen. Voor een korte toelichting daarop kunt u terecht op de Research-pagina.

Meer informatie?