• Over Efidenz

Onze klantenkring bestaat voornamelijk uit vermogende particulieren en ondernemers. Ook staan we stichtingen en vennootschappen voor collectief vermogen bij in het maken van beslissingen over hoe om te gaan met hun beschikbare vermogensbestanddelen.

Aan de hand van uw persoonlijke doelstellingen en wensen werken wij een persoonlijk beleggingsstatuut voor u uit. Dit statuut schetst de context waarbinnen wij uw beleggingen beheren.


Meer informatie?