• Over Efidenz

Primair houden we ons bezig met vermogensbeheer en -advies, waarbij we dagelijks de financiële markten volgen en analyseren. We bestuderen research die de aantrekkelijkheid van aandelen, obligaties, valuta's en/of grondstoffen, waarna we uw beleggingsportefeuille bouwen en onderhouden binnen de gestelde risicokaders.

Ook staan we beleggende personen en instellingen bij waar het gaat om inzicht verkrijgen in waar hun beleggingsportefeuilles daadwerkelijk in belegd zijn. Wij halen hiervoor de buitenste schil af van de instrumenten in portefeuille en bieden daarmee een blik op waar het vermogen onderliggend aan toevertrouwd is.

Daarnaast onderhouden we in ons netwerk contacten met diverse andere partijen, waaronder accountants, makelaars, fiscalisten, notarissen en financieel planners. Hun expertise kunnen we daar waar gewenst inzetten om u bij te staan in het maken van allerlei soorten financiële beslissingen. We houden namelijk altijd oog voor de totale financiële situatie en vraagstukken die daarbinnen kunnen spelen.

Meer informatie?