Blog

  • Publicaties

“Ceci n’est pas une obligation”

Gepubliceerd op 3 augustus 2015

Het is geen makkelijke tijd voor de belegger die op zoek is naar een bescheiden rendement op zijn of haar euro’s in combinatie met een bescheiden beleggingsrisico. Schuldpapier uitgegeven door instellingen van hoge kwaliteit rendeert in de regel zelfs zo slecht, dat de vergoedingen vaak onder de in Euroland geldende spaarrentes uitkomen. En ook als die instelling een hooguit middelmatig solvabele partij is, dan nog is het extra rendement dat obligatiehouders ontvangen bovenop de spaarrente niet om over naar huis te schrijven.


Aangezien er de afgelopen jaren veel geld naar de markten is toegestroomd, is er een dynamiek ontstaan die in de financiële wereld regelmatig ‘the search for yield’ wordt genoemd. De zoektocht naar rendement dus, in goed Nederlands. Het effect van geld dat fanatiek op zoek is naar een beetje extra rendement, heeft voor obligaties met een vaste rentevergoeding almaar oplopende koersen tot gevolg gehad. En daarmee daalde de rendementen steeds verder voor beleggers die alsnog aan deze mooie rit mee wilden doen.

Er is in deze dynamiek daarom genoeg ruimte voor instrumenten die ‘in obligaties beleggen’ een beetje spannender maken en daarmee ook in de huidige tijd zicht creëren op – relatief – hoge rendementen. Een goed voorbeeld hiervan is het beroemde fonds Franklin Templeton Global Bond. Het fonds staat al sinds juni 2002 onder leiding van een man die bij beleggers internationaal veel aanzien geniet, namelijk Michael Hasenstab.

Het mandaat waarbinnen het team van Hasenstab mag werken, geeft veel mogelijkheden. Zelfs zoveel mogelijkheden, dat we eigenlijk met goed fatsoen niet over een obligatiefonds kunnen spreken. Opgeteld belegt het fonds (per 30 juni 2015) in obligaties die onder andere voor 84% in Amerikaanse dollar noteren, voor 16% in Mexicaanse peso, voor 14% in Zuid Koreaanse won, voor 14% Maleisische ringgit en voor 10% in Poolse zloty. Dan denkt u wellicht, dat telt op tot veel meer dan 100%! Klopt, het fonds neemt namelijk ook zogenaamde ‘short posities’ in . Op dit moment wordt dit vooral gedaan op de Euro en op de Japanse Yen, ten faveure van het gewicht in Amerikaanse dollars. Het fonds creëert een negatieve blootstelling aan deze valuta’s en boekt daarmee koerswinst op het moment dat de Euro en/of de Yen in koers dalen tegenover de Amerikaanse dollar.

We beleggen een deel van de portefeuilles van onze klanten in het Franklin Templeton Global Bond Fund. De expertise van het team, de consistentie van het beleggingsbeleid en het prachtige trackrecord van het fonds geven voor ons de doorslag om voor dit fonds te kiezen. Maar we classificeren het fonds niet als een obligatiebelegging.

Uit onze analyse blijkt namelijk dat rente en koersstijgingen slechts een deel van het totale rendement opleveren. Verreweg de grootste invloed komt van de valutabeslissingen en daarmee heeft het meer het karakter van een hedgefonds. Het fonds maakt door de jaren heen dagrendementen – positief en negatief – die qua hoogte en verloop ver af staan van wat de meer conventionele obligatiefondsen laten zien. Daarom moet het Franklin Templeton Global Bond Fund in onze ogen ook anders geclassificeerd worden... “Ceci n’est pas une obligation!”

Disclaimer
Bovenstaande is nadrukkelijk niet bedoeld als een aanbeveling tot het doen van transacties. Dit blog heeft uitsluitend tot doel algemene informatie te verstrekken over dit fonds. Gebruik maken van deze informatie geschiedt volledig op eigen risico. De inhoud van deze publicatie kan ieder moment in de toekomst en zonder expliciete vermelding of aankondiging gewijzigd worden. Efidenz Capital Management B.V. heeft de tekst met de grootst mogelijke nauwkeurigheid opgesteld, maar aan de inhoud kunnen geen rechten of plichten ontleend worden.