Blog

  • Publicaties

‘Quitaly’

Gepubliceerd op 2 december 2016

Eerlijk is eerlijk, de term ‘Quitaly’ is niet zelf verzonnen, we kwamen het tegen in de Elsevier. Maar na neologismen als ‘Brexit’ en ‘Trumpenomics’ vonden we de term pakkend genoeg om hem als titel voor onze nieuwe blog te kiezen.

Zondag aanstaande gaat Italië naar de stembus om te stemmen over de voorgestelde constitutionele veranderingen. Nu zal de stemming formeel enkel gaan over grondwetswijzigingen, maar er is meer aan verbonden. Voornaamste punt daarin is dat bij een ‘Nee’ stem van Italië, Premier Renzi aangegeven heeft op te stappen. In de pers wordt er dan al snel een vergelijk getrokken met het Britse referendum en de Amerikaanse presidentverkiezingen, waarbij er vooral tegen de zittende politiek gestemd werd (protest-stemmen) en niet zozeer tegen de inhoud van voorstellen of plannen.

Het referendum is een heel simpel ‘Ja’ of ‘Nee’. De gevolgen van zowel een ‘Ja’ als een ‘Nee’ zijn minder vastomlijnd. Eerst maar de door iedereen verwachte ‘Nee’. Na de uitslag zal Renzi aftreden en zullen er waarschijnlijk nieuwe verkiezingen komen. Onzekerheid zal in die periode troef zijn, zeker ook met verkiezingen in Frankrijk en Nederland die volgend jaar op de agenda staan. Is er een politiek trend waar te nemen en leidt dit tot verdere speculatie omtrent een Italiaans vertrek uit de Eurozone? Verkiezingen in Italië zullen op zijn vroegst in het eerste kwartaal van 2017 plaats kunnen vinden. Financiële markten zullen naar verwachting een eerste negatieve reactie laten zien.

Bij een ‘Ja’ stem zullen de financiële markten naar alle waarschijnlijkheid positief reageren. Renzi kan dan een eerste aanzet maken voor verdere hervormingen. De markten zullen daarna wegen of de voorgestelde hervormingen ook daadwerkelijk zullen leiden tot de gewenste resultaten. Ook hier zijn de economen het nog niet met elkaar eens.

Onze verwachting is – en we zullen er deze keer geen polls meer bijhalen – dat Italië ‘Nee’ stemt en de aandelenmarkten negatief zullen reageren. Positioneel verandert er in onze portefeuilles niet veel. We zijn de afgelopen weken voorzichtiger geworden met aandelen, hebben een comfortabele cashpositie en houden nog even vast aan onze posities in goud en dollars.