Blog

  • Publicaties

Beat it…

Gepubliceerd op 30 juli 2014

In Amerika is het cijferseizoen in volle gang. Sinds begin juli heeft inmiddels 56% van de bedrijven in de S&P 500 halfjaarcijfers gepubliceerd. Driekwart van die bedrijven rapporteerde beter dan verwachte cijfers. Uit de Eurostoxx 50 hebben tot op heden 17 bedrijven gerapporteerd met een ‘fifty fifty’ verdeling tussen beter en slechter dan verwachte cijfers. Als we echter kijken naar het koersverloop van de S&P 500 index en de Eurostoxx 50 index, dan hebben deze zijwaarts bewogen sinds 1 juli. De beter dan verwachte bedrijfscijfers in Amerika en het gemengde beeld in Europa zijn in juli geen aanleiding geweest voor hogere koersen. Blijkbaar waren de beter dan verwachte cijfers al in de koersen verdisconteerd. Daarnaast drukken de oplopende geopolitieke spanningen ook hun stempel op het sentiment. We houden de ontwikkelingen op het gebied van zowel macro-economie, geopolitiek als bedrijfscijfers nauwlettend in de gaten. We voelen ons comfortabel met de voorzichtigheid die wij op dit moment betrachten.