Blog

  • Publicaties

Beste spaarder,

Gepubliceerd op 29 juli 2016

Vorige week kwam het bericht dan eindelijk via de media naar buiten dat een aantal banken hun Algemene Voorwaarden aanpast, zodat op betaal- en spaarrekeningen van bedrijven ook een negatieve rente vergoed kan worden. Even in normale mensentaal: er is een mogelijkheid dat u als zakelijke klant straks betaalt om uw gelden op de rekening aan te houden. Voor particulieren is deze verandering nog niet doorgevoerd, maar u kunt begrijpen dat menigeen deze ontwikkeling met argusogen bekijkt.

Er zit uiteraard ook een voordeel aan die abnormaal lage renteniveaus. Geldleners profiteren er immers van dat ze met lage rentelasten te maken hebben. Maar toch kleeft er een vervelend gevoel aan negatieve rente. Als deze ontwikkeling doorzet, gaan we straks een tarief betalen voor een virtuele kluis (=uw spaarrekening) aan de bank, terwijl deze op haar beurt weer een tarief moet betalen aan de Europese Centrale Bank (ECB) om daar geld te stallen.

De ECB probeert met allerlei middelen de rente laag te krijgen en te houden, met als uitleg dat de kredietverlening gestimuleerd moet worden. Vandaar dat Europese banken al enige tijd betalen voor hun spaartegoed bij de ECB, dat ze om wat voor reden dan ook niet gebruiken om kredieten uit te zetten. We zien echter dat de vraag van particulieren en bedrijven naar bankkrediet bij lange na niet de beweging maakt die de ECB graag zou zien. Een verschijnsel dat we in eerdere blogs al een aantal keer benoemd hebben. We blijven van mening dat deze aanpak hopeloos ineffectief is en er dus weinig economische stimulering door bereikt gaat worden.

Ondertussen moeten banken ook werken aan het vergroten van hun eigen vermogen. Zoals u wellicht weet, is de rentemarge daarbij een belangrijke inkomstenbron. De kapitaalbuffers moeten door middel van het toevoegen van winsten aangevuld worden, zodat banken kapitaalkrachtig worden/blijven en uw geld een veilig onderkomen heeft.

In dat licht zijn er twee actualiteiten interessant. Ten eerste woedt er al enige tijd een discussie in Italië over de vraag of een aantal banken daar gered mogen worden met behulp van overheidssteun, een redding die indirect dus door de belastingbetaler opgehoest wordt. Deze maatregel zou haaks staan op wat hierover binnen de EU afgesproken is.

Daarnaast krijgen we vrijdagavond 29 juli na beurssluiting de resultaten van de stresstest die de ECB bij de Europese banken heeft uitgevoerd. De test zal met name duidelijk moeten maken welke banken bij economische tegenwind nog steeds voldoen aan de geëiste solvabiliteitsnorm, of liever gezegd welke banken dat niet doen. Als spaarder kunt u op die manier beter inschatten of u wellicht zou willen betalen om uw spaargeld bij een zeer gezonde bank te stallen, of toch liever een kleine spaarrente wilt ontvangen en daarvoor uw geld bij een wat minder solvabele partij zet.

Hoe we het ook wenden of keren, een negatieve spaarrente zal vreemd aandoen. We kijken net zo vreemd aan tegen de negatieve rentes die we zien op de obligatiemarkt. Maar we leven in vreemde tijden, in allerlei opzichten. Het is dan ook zaak om alle beschikbare mogelijkheden te bekijken die helpen uw kapitaal te beschermen. Op financiële markten zijn daarvoor meer middelen beschikbaar dan u wellicht denkt. Sparen is één middel, maar die veiligheid heeft inmiddels wel zijn prijs…