Blog

  • Publicaties

Buut vrij!

Gepubliceerd op 23 juni 2015

Weet u het nog, ouderwets verstoppertje spelen met een buutplaats waar je je vrij moest buten? De laatste die gevonden moest worden kon de hele kliek weer vrij buten, waarna het spel in feite opnieuw begon.

Op de financiële markten lijkt het erop dat we dit spelletje het spelen zijn, waarbij centrale banken zoeken en hopen dat ze een oplossing vinden om de schuldenlasten dragelijker te krijgen. Door op verschillende manieren extra geld in omloop te brengen (kwantitatieve verruiming), probeert men inflatie en economische groei te creëren. Inflatie zou de schuldenberg ‘kleiner’ maken zonder dat er aflossingen hoeven plaats te vinden, economische groei zou meer belastinginkomsten op moeten leveren. Ondertussen moet ook het hoofdpijndossier Griekenland nog tot een goed einde gebracht worden.

Groei wordt in onze ogen niet bereikt door kwantitatieve verruiming, zoals we in een vorig blog “Hoe de economische machine werkt” al beschreven hebben. We zien dat er geen stappen gezet worden naar duurzame economische groei. Weinig tot geen verbetering in productiviteit, een krimpende beroepsbevolking, schulden die aangegaan worden om verkeerde redenen en waarderingen in delen van zowel de aandelen- als obligatiemarkt, die eerder kunstmatig te noemen zijn dan fundamenteel juist.

Het Bijbelse gezegde “Zoekt en gij zult vinden” lijkt niet van toepassing op het zoeken van de ECB en het vinden van economische groei. Korte termijn effecten lijken ten grondslag te liggen aan de hoger dan verwachte economische groei in het eerste kwartaal van 2015. Of het ook duurzame vooruitgang blijkt te zijn, daar hebben we nog altijd onze twijfels bij. Het lijkt een effect van een goedkopere euro en lagere energieprijzen. De prijs voor deze vooruitgang wordt onder andere betaald in de Verenigde Staten, waar de economische groeiverwachtingen snel achteruit lopen naarmate de dollar steeds duurder wordt tegenover de andere grote valuta’s.

Markten houden zich op korte termijn echter meer bezig met andere zaken. Relevant is de situatie rond Griekenland, waarbij een opening gevonden lijkt om de slepende onderhandelingen wat vooruit te helpen. Helaas kunnen we daar niet over een oplossing spreken, want daar is de financiële conditie van de Griekse overheid nog veel te slecht voor.

Maar het feit dat de Grieken nu eindelijk toch een handreiking gedaan hebben richting Europa, geeft een effect waarop de hele kliek weer vrij gebuut lijkt te worden. Want sinds deze week is het spel van hogere aandelenkoersen, een lagere euro en lagere rentes op Europese staatsleningen opnieuw begonnen. Wij geven echter voorlopig nog de voorkeur aan voorzichtigheid, waarbij de nadruk blijft liggen op defensieve strategieën binnen alle beleggingscategorieën.