Blog

  • Publicaties

De vragen die we stellen

Gepubliceerd op 31 december 2015

Elk jaar maakt Google een filmpje waarin de meest ‘gestelde’ vragen aan Google van het afgelopen jaar met bijbehorend beeldmateriaal de revue passeren. Zo gaat het filmpje dit jaar onder andere over de vluchtelingenproblematiek in de wereld, de ontdekking van water op Mars en de aanslagen in Parijs. Maar herinnert u zich ook nog de discussie omtrent de leeuw Cecil of de hype omtrent de “kleur van de jurk”. Het filmpje is elk jaar weer het kijken waard, dus hierbij een directe link naar YouTube: "The year in search 2015".

Voor 2016 hebben wij voor onszelf een aantal vragen geformuleerd die zijn uitgemond in een aantal beleggingsthema’s. In de eerste week van 2016 zullen we onze beleggingsthema’s publiceren. Bij deze alvast een ‘sneak preview’.

In de beleggingsthema’s bespreken we in de eerste plaats de verdergaande groeiverschillen in de diverse economieën. “Wat voor gevolgen hebben de groeiverschillen per regio voor de financiële markten?”. Ten tweede zal de monetaire ontkoppeling tussen verkrappende en verruimende regio’s haar impact hebben in 2016. De renteontwikkeling in de wereld zal de aandacht doen toenemen voor de schuldenpositie van diverse landen. “Kan monetaire ontkoppeling leiden tot oplaaiende discussie over de houdbaarheid van de schuldenpositie van landen?”.

Als derde thema ontkomen we er niet aan om de verkiezingen in de Verenigde Staten in 2016 te beschouwen en het daardoor mogelijk veranderende politieke landschap. Ook een mogelijke ‘Brexit’, een toenemende vluchtelingenstroom en toenemend terrorisme zullen niet onbesproken blijven met als centrale vraag, “Welke invloed heeft een veranderend politiek landschap op economische groei?”

Hoe het ook zij, 2016 zal weer een boeiend jaar worden. Wij wensen u gezondheid, voorspoed en geluk voor 2016.