Blog

  • Publicaties

Federal Triangle

Gepubliceerd op 10 oktober 2014

Wist u dat in Washington de driehoek die gevormd wordt door de wegen Pennsylvania Avenue, Constitution Avenue en 14th Street, de Federal Triangle genoemd wordt? Deze week start in Washington de jaarlijkse bijeenkomst van de ‘driehoek’ Wereldbank, IMF en de ministers van financiën van de G20. Directeur van het IMF, Christine Lagarde, heeft in haar nieuwsbriefing opgeroepen tot meer groei en meer banen als belangrijkste doelstelling. Het IMF en de ECB staan voor wat betreft de methodiek om groei te bewerkstelligen tegenover elkaar. Het IMF ziet een weg naar groei zoals de FED het uitgevoerd heeft: monetaire verruiming door het opkopen van obligaties waarbij de geldhoeveelheid vergroot wordt. De ECB ziet daar echter weinig heil in. De vrees is dat de broodnodige structurele hervormingen op een laag pitje komen te staan en toegegeven, structurele economische hervormingen zijn essentieel voor een langjarig duurzaam herstel. Daarnaast is de vrees voor bubbelvorming bij verdere monetaire verruiming in onze ogen terecht. Mocht de ECB toch overstag gaan, dan is het maar de vraag of het stimuleren door monetaire verruiming toegestaan is en het gewenste effect oplevert. De rentes die al extreem laag zijn, zullen dan nog verder omlaag worden gedrukt. We vragen ons af of nog lagere rentes wel het beoogde effect hebben als we die effecten op dit moment al niet zien. De doelstellingen van groei en banencreatie in Europa zijn duidelijk, de weg er naar toe is dat allerminst. Hobbelig wordt de weg zeker!