Blog

  • Publicaties

Mr. Market

Gepubliceerd op 17 oktober 2014

In het bekende boek van Benjamin Graham, “The intelligent Investor”, wordt gerefereerd aan “Mr. Market” en zijn vaak irrationele gedrag. Op dit moment is vraag of de recente daling in de aandelenmarkten irrationeel is, of dat het juist de stijging van de aandelenmarkten en de daling van de rente op basis van uitbundige liquiditeit irrationeel zijn geweest. Uiteraard kunnen ook wij negatieve berichten en signalen herhalen, en schrijven over inflatieverwachtingen die dalen, een olieprijs die daalt, aandelenmarkten die door hun 200-daags gemiddelde zakken en economische groei die terugvalt, maar dat hebben we de afgelopen maanden al genoeg gedaan. Conclusie: het irrationele zat hem in de stijging. Daarnaast is het niet enkel bij woorden gebleven, lage volatiliteit gebruiken om relatief goedkoop bescherming te kopen was wat ons betreft rationeel en opportuun. Kansen ontstaan er echter ook in de huidige markten. Niet enkel kopen om het kopen, niet omdat aandelen gezakt zijn of risico opslagen gestegen, maar afgewogen blijven kijken naar waarderingen en rationeel een inschatting maken of een instrument waarde toevoegt in een portefeuille. Stilzitten is er tegenwoordig niet meer bij.