Blog

  • Publicaties

Selectief Beleggen

Gepubliceerd op 3 maart 2016

Bij het opleiden van beleggingsprofessionals wordt het er vanaf moment één ingestampt: “de keuze voor een beleggingsmix bepaalt voor verreweg het grootste deel het lange termijn rendement van een portefeuille”. En zo is het ook! De theorie geeft daarbij aan dat risicomijdende beleggingen voor een dempende werking zorgen in slechte tijden, terwijl risicovollere beleggingen zorgen voor een hoger rendement in betere tijden.

Klinkt allemaal logisch, maar de praktijk is tegenwoordig een stuk lastiger. De afgelopen jaren zien we (vooral dankzij ‘hulp’ van centrale banken) in zowel risicomijdende als in risicovollere beleggingen positieve rendementen. Waar is al die jaren de klassieke samenhang tussen de categorieën gebleven?

Met deze vraag in het achterhoofd, is het naar onze mening des te belangrijker om kritisch naar de toekomst te kijken. Het is cruciaal met welke instrumenten we invulling geven aan de beleggingsmix. De onderlinge verschillen binnen een beleggingscategorie zijn namelijk groot. U kunt zich voorstellen dat in het huidige klimaat aandelen van bijvoorbeeld energiebedrijven totaal anders renderen dan die van luchtvaartmaatschappijen.

Kortom, aandelen en obligaties worden over het algemeen te veel over één kam geschoren. Als gevolg hiervan wordt er regelmatig voor een zeer brede spreiding gekozen, waarbij – als dat maar ver genoeg doorgevoerd wordt – de belegger uiteindelijk altijd in de buurt van het marktrendement uitkomt. En daarmee is de stap naar beleggen in één passief instrument dat de gehele markt beslaat snel gemaakt. Hoewel we met regelmaat gebruik maken van passieve instrumenten, ondersteunen wij pertinent niet de oplossing van het aankopen van één allesomvattend instrument. De huidige omstandigheden pleiten in onze ogen juist voor selectief handelen.

Het bepalen van de beleggingsmix is één, maar een juiste uitvoering geven aan een beleggingsmix in de praktijk is een heel ander verhaal. Belangrijkste uitgangspunt blijft de functie van beleggingscategorieën in de beleggingsmix, en daarbij een beleggingscategorie niet te benaderen als ‘one size fits all’. Type instrumenten zijn in onze optiek dan ook nooit een vertrekpunt. Ze zijn altijd een resultante van een keuze om op de best mogelijke manier recht te doen aan de functie van de beleggingscategorie. Selectief invulling geven aan een beleggingsmix doet wat ons betreft het meest recht aan de juiste bewaking van de belangen van onze klanten.