Blog

  • Publicaties

TomTom kiest richting

Gepubliceerd op 19 oktober 2017

In april van dit jaar namen wij een aandelenbelang in TomTom. Deze opname houdt verband met de snelle ontwikkelingen op het gebied van (semi-)autonoom rijden en de rol die wij hierbij zien voor kaartenleveranciers. Nauwkeurige en gedetailleerde kaarten (HD map en RoadDNA) in combinatie met een goed functionerende techniek zijn essentieel voor veilig (semi-) autonoom rijden.

Alhoewel het aandeel TomTom op het eerste gezicht een duur aandeel is (o.b.v. koers-winstverhouding) en de divisie ‘Consumer’ (losse navigatiekastjes, sporthorloges en actiecamera’s) keer op keer teleurstelt, zien wij op middellange termijn forse potentie in het aandeel. TomTom beschikt met ‘Automotive & Licensing’ en ‘Telematics’ over twee sterk groeiende divisies, die naar TomTom’s verwachting over de periode 2018-2020 met tenminste 15% per jaar groeien. De divisie ‘Consumer Sports’ wordt als gevolg van tegenvallende verkopen en hoge marketinguitgaven strategisch heroverwogen, wat mogelijk leidt tot verkoop of staken van deze activiteiten.

Gedurende het afgelopen jaar maakte TomTom tal van strategische samenwerkingen bekend, onder meer met een aantal ‘techreuzen’, zoals Nvidia, Qualcomm, Bosch, Baidu en Cisco. TomTom transformeert zichzelf al jaren van ‘navigatiekastjesverkoper’ naar een technologiespeler van formaat, die dagelijks een enorme hoeveelheid data (11 miljard locatiedata-punten) genereert, welke commercieel benut kan worden.

Daarnaast werden met een aantal automerken zoals Volvo, Peugeot en Mercedes contracten getekend of verder uitgebreid voor de levering van navigatiekaarten met updateservices en ‘live’ verkeersinformatie. Dergelijke contracten gaan de winst in de nabije toekomst positief beïnvloeden, aangezien het licentieovereenkomsten zijn en er afgerekend wordt over verkochte modellen met TomTom-navigatie aan boord.

Een positieve factor voor de korte termijn is dat TomTom recent gestart is met een beperkt aandeleninkoopprogramma. Enerzijds wil het management een signaal van vertrouwen afgeven en anderzijds wil zij de verplichtingen vanuit een personeelsoptieplan indekken.

Alhoewel wij voor de middellange termijn onze positie hebben ingenomen, worden we op korte termijn natuurlijk graag verrast door nieuwe deals met automobielfabrikanten. Strategische deelnames in TomTom, zoals bij concurrent HERE, vormen naar onze mening ook een reëel perspectief. We kijken morgenochtend met belangstelling uit naar de cijfers over het derde kwartaal en verdere strategische updates.