Blog

  • Publicaties

Turbulentie!

Gepubliceerd op 25 augustus 2015

De stemming op wereldwijde aandelenbeurzen was de afgelopen weken al niet positief. In met name China, maar in het kielzog van dat land ook andere opkomende economieën, worden de verwachtingen omtrent economische groei neerwaarts bijgesteld. Beleggers waren bovendien bang dat we nog niet alle tegenvallers op dat gebied al in beeld hadden. Koersen daalden, zonder dat er sprake was van paniek. In China waren de dalingen fors, de beurzen in het Westen hielden de schade nog redelijk beperkt.


Afgelopen vrijdag en maandag kwam het echter tot een climax, waarbij aandelenkoersen over de hele wereld hard onderuit gingen. Onze nationale graadmeter AEX daalde op vrijdag 21 augustus al 3,5%, maandag 24 augustus gaat de boeken in als een zeer turbulente dag waarop één van de grootste dalingen uit de historie van de beurs plaats vond. Op enig moment stond de index met 403 punten nog eens 9% lager dan het slot van vrijdag. En alsof het allemaal nog niet volatiel genoeg was, staan we op moment van schrijven (dinsdag) weer op een AEX van 438 punten. Wereldwijd lijken er vanaf de dieptepunten soortgelijke herstelbewegingen plaats te vinden.

Onze put-opties hebben we inmiddels gesloten, de boekwinst op deze positie gebruikend om een deel van de daling in aandelen te compenseren. De afgelopen handelsdagen hebben we bovendien benut om belangen te herbalanceren, waarbij instrumenten die in onze ogen te hard waren afgestraft, aangekocht zijn tot op het wenselijke belang binnen de portefeuilles. Daarbij hebben we ook call-opties AEX aangekocht om een herstelbeweging in de aandelenindex te benutten.

We laten onze huidige onderweging van de categorie aandelen onveranderd. Met volatiliteit hadden we rekening gehouden, al zijn we wel verrast door de heftige koersbewegingen van de afgelopen dagen. De problemen waardoor deze volatiliteit veroorzaakt werd, zijn nog niet verdwenen. De groeivertraging in het Verre Oosten en in opkomende economieën zal ook de komende tijd het nieuws blijven beheersen en de vraagt blijft daarom hoe centrale bankiers zullen reageren met hun beleid.

China geeft vandaag bijvoorbeeld aan haar rente voor de vijfde keer sinds november te verlagen. Het komt het sentiment ten goede, maar zoals al vaker door ons aangegeven zijn de huidige problemen niet op te lossen door alleen ruim monetair beleid. Het houdt in dat als aandelenkoersen weer hard oplopen zonder dat daar een goede onderbouwing voor is de bescherming onder de aandelen in onze portefeuilles terug zal keren. Waakzaamheid blijft geboden!

Disclaimer
Bovenstaande is nadrukkelijk niet bedoeld als een aanbeveling tot het doen van transacties. Dit blog heeft uitsluitend tot doel algemene informatie te verstrekken over dit fonds. Gebruik maken van deze informatie geschiedt volledig op eigen risico. De inhoud van deze publicatie kan ieder moment in de toekomst en zonder expliciete vermelding of aankondiging gewijzigd worden. Efidenz Capital Management B.V. heeft de tekst met de grootst mogelijke nauwkeurigheid opgesteld, maar aan de inhoud kunnen geen rechten of plichten ontleend worden