Blog

  • Publicaties

Vermogensinzicht

Gepubliceerd op 18 september 2014

In de nasleep van de financiële crisis is het begrip ‘Black Swan’ (Zwarte Zwaan) synoniem geworden voor onvoorspelbare gebeurtenissen die een enorme impact hebben en pas achteraf aannemelijk en voorspelbaar worden gemaakt. Vaak gaat de term gepaard met een negatieve gebeurtenis, maar in theorie hoeft dit niet het geval te zijn. Kijk maar eens naar de onvoorspelbaar geachte hoeveelheid geld die centrale banken in de afgelopen jaren beschikbaar gesteld hebben. De impact is majeur geweest op de prijzen van aandelen en op de rentestanden. Ook vandaag kan het onvoorspelbare bewaarheid worden als Schotland voor afsplitsing van Groot-Brittannië kiest.

De waarschijnlijkheid dat dergelijke gebeurtenissen zich voordoen is klein, maar de impact kan enorm zijn. Inzicht hebben in dit zogenoemde ‘staartrisico’ kan verhelderend werken. Wat gebeurt er onder de huidige omstandigheden met een beleggingsportefeuille als de aandelenmarkten met bijvoorbeeld 20% dalen, de rente met 2% stijgt of de Euro sterk daalt tegenover de Amerikaanse Dollar? Uiteraard zijn de uitkomsten van zo’n analyse geen exact getal, maar het geeft wel een beeld waar mogelijke risico’s in een portefeuille zich voor kunnen doen. Wat de toekomst zal brengen weet niemand, maar in onze optiek kan een belegger maar beter inzicht hebben in de impact van nu nog onvoorspelbaar geachte gebeurtenissen op een beleggingsportefeuille, dan blijven hangen in de standaard maatstaven van risico. Vandaag finaliseren we weer een Vermogensinzicht-rapport, waarbij we voor een belegger meerdere portefeuilles bij verschillende banken tot één overzicht consolideren. We geven volledig inzicht in de onderliggende beleggingen en voeren een aantal scenarioanalyses uit die aangeven wat de impact van verschillende ‘Black Swans’ zou kunnen zijn. Voor meer informatie over Vermogensinzicht, kunt u hier klikken.