Blog

  • Publicaties

Volatility ahead!

Gepubliceerd op 14 januari 2015

Het cijferseizoen is weer losgebarsten. In de komende maand tot in februari zullen bedrijven hun jaarcijfers presenteren. Die cijfers helpen ons niet bij het maken van voorspellingen, ze kijken immers achteruit. Ze geven antwoord op de vraag: wat is er gebeurd in 2014? Hoe hebben bedrijven de economische omstandigheden en sectorspecifieke omstandigheden kunnen gebruiken om winst te maken? Allemaal vragen waarop het antwoord heel interessant is. Zeker met de gedaalde energieprijzen van de afgelopen maanden. De oliesector heeft daar op korte termijn uiteraard veel last van. Andere sectoren, zoals de luchtvaart, profiteren juist van lagere energieprijzen.

De cijfers over 2014 moeten bevestigen of de ingeprijsde verwachtingen in de koersen van vandaag ook daadwerkelijk uitkomen. In die koersen vandaag zitten bovendien ook de verwachtingen van toekomstige winsten, de winsten die in 2015, 2016 en verder behaald kunnen worden. Dit noemen we de verwachtingswaarde. Mogelijk dat de bestuursvoorzitters zich aan een uitspraak wagen over de haalbaarheid van die verwachtingen. Een risico is dat de cijfers over 2014 tegenvallen en de koersen te ver op de muziek vooruit zijn gelopen, maar de kans daarop is ons inziens niet heel groot. Als bedrijven namelijk significant afwijken van eerder afgegeven verwachtingen, dan moeten ze daarvan melding maken. Dat is tot nu toe niet of nauwelijks gebeurd.

Maar waar kijken we nu echt naar bij de jaarcijfers van 2014? Eigenlijk willen we een kijkje krijgen in de toekomst. Kunnen de bedrijven iets zeggen over hun investeringsdrift voor 2015, wat voor impact verwachten ze dat de gedaalde energieprijzen hebben op het resultaat in 2015? Zien de bedrijven een omzetgroei die gelijk is aan de verwachte groei van de wereldeconomie, of zal dat hoger of lager zijn? Het lijkt ons voor CEO’s en CFO’s van beursgenoteerde bedrijven lastig genoeg om een inschatting te maken voor het komende jaar, en zij zijn dan nog degene die dicht op het vuur zitten. We zijn dan ook benieuwd welke bedrijven zich aan een duidelijke uitspraak over 2015 wagen.

Al is het een open deur, ook wij kunnen niet voorspellen. Wat we wel kunnen is signaleren, gegevens en ontwikkelingen logisch interpreteren en op basis daarvan goed gespreide portefeuilles inrichten. Onderstaande grafiek is zo’n geval van interpreteren. Moeten we op deze niveaus nu kopen of verkopen?

VAEX

Bron: Bloomberg


B

Geen zinnig woord over te zeggen als men niet weet wat deze grafiek weergeeft. Bovenstaande grafiek is geen aandeel, maar laat de bewegelijkheid (volatility) zien van de AEX index. En dat beeld is over ‘slechts’ 7 dagen sinds de start van 2015. Bewegelijkheid is één van de indicatoren van “stress” in de markt. Hoe hoger de bewegelijkheid, hoe meer 'stress' er is. Stress wordt gevormd door onzekerheid en die is er tegenwoordig voldoende aanwezig. De aanstaande bedrijfscijfers, wel of geen kwantitatieve verruiming in Europa, het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank… En wat zullen de uitkomsten van de Griekse verkiezingen teweegbrengen, om maar te zwijgen over mogelijke gevolgen van de gebeurtenissen in Parijs.

Voorspellen kunnen we niet, voorzichtig zijn wel. En dat lijkt een goed idee als de ‘volatility’ zo bewegelijk is.