Blog

  • Publicaties

Wat Wim Kan… de oudejaarsconferences

Gepubliceerd op 31 december 2014

Als je de titels bekijkt van de oudejaarsconferences van Wim Kan, dan zouden deze niet misstaan als krantenkoppen in de financiële pers voor het komende jaar. Zo was er in 1956 “ ’t Was me het jaartje wel”. Dit past naadloos als krantenkop bij het naar onze verwachting zeer volatiele beursjaar 2015, dit dan als gevolg van oplopende geopolitieke spanningen en de stijgende rentes. In 1960 luidde de titel van de oudejaarsconference “Uithuilen en opnieuw beginnen”, wat zomaar betrekking kan hebben op een krantenkop over het wederom afstempelen van staatsschulden in Griekenland. In 1966 was de titel “Lachend over de loongrens”, wat als titel kan dienen van een artikel inzake verdergaande loonstijgingen in de Verenigde Staten.

Vergezocht? Wellicht wel, maar ondenkbaar is het in onze ogen zeker niet. Het jaar 2015 zal in alle opzichten weer een bijzonder jaar worden op de financiële markten. Blijven de rentes nu echt zo laag en kan het misschien zelfs lager als Draghi zijn zin krijgt? Wat gebeurt er met Griekenland als ze voor de tweede keer in korte tijd in gebreke blijven? Blijven de bedrijfswinsten wel op peil om de gestegen aandelenkoersen te verdedigen? Zal de ECB overgaan tot verregaande monetaire verruiming en staat de rechterlijke macht dit dan ook toe? Zal Amerika de rente verhogen en zo ja doen ze dat dan in het juiste tempo? Zal Abenomics in 2015 voor verdere groei in Japan zorgen, ook al gaat dit weer ten koste van de waarde van de Yen?

Een oudejaarsconference kijkt altijd terug, wij kijken de eerste week van januari liever vooruit. Dit doen we in onze jaarvisie, waarin we onze beleggingsthema’s voor 2015 publiceren. De vraag die we daarin centraal stellen is: “Waar gaan we in het nieuwe jaar naar toe?”. U raadt het al, ook dit is een titel van een oudejaarsconference van Wim Kan, namelijk die uit 1976.

Wij wensen u geluk, voorspoed en gezondheid in 2015!