Blog

  • Publicaties

Wist u dat…?

Gepubliceerd op 10 mei 2016

De laatste weken zijn nieuwe uitgiftes van obligaties weer volop in het nieuws. Hadden we vorige week nog een nieuwe obligatie van de Nederlandse Gasunie in het vizier, zo zien we deze week twee nieuwe obligaties van Shell Finance langskomen. Beide ondernemingen komen ermee weg u als belegger circa 1% per jaar te betalen voor looptijden van ongeveer 10 jaar. We kunnen de bedrijven geen ongelijk geven. Nu geld uit de markt halen tegen zeer lage rentes is heel aantrekkelijk. De ECB is ook nog eens actief in de markt als ‘onnatuurlijke’ koper van bedrijfsobligaties, wat een aardige bodem legt onder de koersen van deze beleggingscategorie.

We schreven in onze vorige blog met als titel ‘selectief beleggen’ dat duidelijke keuzes maken steeds belangrijker wordt. Dat geldt in onze optiek niet alleen voor aandelen, maar zeker ook voor obligaties. Enkel breed de markt kopen kan ongewild tot ‘bijzondere’ posities leiden. Als u een positie ambieert in een Mexicaanse staatsobligatie, luidend in euro’s met een looptijd tot 2115 (geen typefout), dan kunt u prima beleggen in een tracker op de Barclays Euro Aggregate Bond Index. Dit is een veel gebruikte index voor de brede Europese obligatiemarkt, waar deze Mexicaanse obligatie onderdeel van uit maakt. ‘Goed nieuws’ voor beleggers die graag wat kortere looptijden wensen. In dezelfde index zitten tevens obligaties van chemieconcern Bayer tot 2075 of van de Franse overheid tot 2055. Uiteraard beperkt de weging in de index van dit soort obligaties zich tot een minimum, maar u kunt maar beter weten waar u in belegt.

Over de steeds lager wordende kredietwaardigheid in breed gespreide obligatie-indices is ook al veel geschreven. Nu zijn de recente uitgiftes van Shell (rating Aa2) en Gasunie (rating A2) kredietwaardig te noemen. Een factsheet van eind 2009 laat zien dat de Barclays Euro Aggregate Bond index voor 47,8% bestond uit AAA leningen en voor 6,1% uit BBB leningen. De meest recente factsheet laat zien dat het percentage AAA nu 27,7% is en het percentage BBB leningen op 31,9% ligt. Zolang u een vergoeding krijgt voor deze lagere kredietwaardigheid is er uiteraard een goede case te maken voor het beleggen in dergelijk schuldpapier, maar ook in dit geval kunt u maar beter weten waar u in belegt.

Makkelijk is het natuurlijk niet om in de huidige rentemarkten nog enig rendement te behalen, dat willen we ook helemaal niet beweren. Ons uitgangspunt is dat een beleggingsbeslissing altijd start met een achterliggende gedachte. Met ons idee dat de komende jaren de rente hoger ligt dan de huidige niveaus, hebben we een aantal posities ingenomen die baat hebben bij stijgende rente. We blijven in ieder geval weg van de brede markt met een steeds lagere kredietwaardigheid en mogelijk veel langere looptijden in het verschiet!