Kwartaalberichten

  • Publicaties

Kwartaalbericht Q3 2017

Gepubliceerd op 7 juli 2017

In ons Kwartaalbericht Q3 2017 kijken we terug op maanden van politieke opluchting en van monetaire stress. We bespreken ook een aantal mutaties die we in de portefeuille hebben doorgevoerd. Onze voorzichtige houding ten opzichte van beleggingsrisico's heeft zich nog niet uitbetaald, maar de ontwikkelingen van eind juni en begin juli geven ons wel aanleiding om terughoudend te blijven opereren.