Rendementen

  • Rendementen

Profiel A - zeer defensief

De portefeuilles bij Efidenz Capital Management worden samengesteld uit vier beleggingscategorieën, te weten Aandelen, Obligaties, Overig en Liquiditeiten. Wij onderscheiden daarbij zes risicobudgetten (aangeduid met profiel A tot en met F), waarbij voor elk risicobudget een lange termijn strategische verdeling bepaald is over de vier genoemde categorieën. Aan de hand van onze visie op financiële markten kan er op deze lange termijn gewichten worden afgeweken. De verdeling die daaruit ontstaat, wordt de tactische verdeling genoemd.

De verdeling over de beleggingscategorieën heeft de grootste invloed op het uiteindelijke rendement en op het risico van uw beleggingen. Voor elk van deden beleggingscategorieën spreken we met u een bandbreedte af.

Profiel A is een strategie die als 'zeer defensief' is te omschrijven. Het profiel past bij beleggers die een zeer beperkt risico wensen te lopen. Een indicatie voor het te accepteren neerwaartse risico in een 12-maands periode is -5%. Dit baseren we op jaarrendementen uit het verleden. Daarin zien we dat alleen in extreme omstandigheden het rendement in een enkel jaar lager ligt dan de genoemde -5%.

De rendementen die u hieronder ziet, zijn netto na alle kosten. 

Profiel B - defensief

De portefeuilles bij Efidenz Capital Management worden samengesteld uit vier beleggingscategorieën, te weten Aandelen, Obligaties, Overig en Liquiditeiten. Wij onderscheiden daarbij zes risicobudgetten (aangeduid met profiel A tot en met F), waarbij voor elk risicobudget een lange termijn strategische verdeling bepaald is over de vier genoemde categorieën. Aan de hand van onze visie op financiële markten kan er op deze lange termijn gewichten worden afgeweken. De verdeling die daaruit ontstaat, wordt de tactische verdeling genoemd.

De verdeling over de beleggingscategorieën heeft de grootste invloed op het uiteindelijke rendement en op het risico van uw beleggingen. Voor elk van de vier beleggingscategorieën spreken we met u een bandbreedte af.

Profiel B is een strategie die als ‘defensief’ is te omschrijven. Het profiel past bij beleggers die een beperkt risico wensen te lopen. Een indicatie voor het te accepteren neerwaartse risico in een 12-maands periode is -10%. Dit baseren we op jaarrendementen uit het verleden. Daarin zien we dat alleen in extreme omstandigheden het rendement in een enkel jaar lager ligt dan de genoemde -10%.

De rendementen die u hieronder ziet, zijn netto na alle kosten.

Profiel C - neutraal

De portefeuilles bij Efidenz Capital Management worden samengesteld uit vier beleggingscategorieën, te weten Aandelen, Obligaties, Overig en Liquiditeiten. Wij onderscheiden daarbij zes risicobudgetten (aangeduid met profiel A tot en met F), waarbij voor elk risicobudget een lange termijn strategische verdeling bepaald is over de vier genoemde categorieën. Aan de hand van onze visie op financiële markten kan er op deze lange termijn gewichten worden afgeweken. De verdeling die daaruit ontstaat, wordt de tactische verdeling genoemd.

De verdeling over de beleggingscategorieën heeft de grootste invloed op het uiteindelijke rendement en op het risico van uw beleggingen. Voor elk van de vier beleggingscategorieën spreken we met u een bandbreedte af.

Profiel C is een strategie die als ‘neutraal’ is te omschrijven. Het profiel past bij beleggers die een gemiddeld risico wensen te lopen. Een indicatie voor het te accepteren neerwaartse risico in een 12-maands periode is -15%. Dit baseren we op jaarrendementen uit het verleden. Daarin zien we dat alleen in extreme omstandigheden het rendement in een enkel jaar lager ligt dan de genoemde -15%.

De rendementen die u hieronder ziet, zijn netto na alle kosten.

Profiel D - licht offensief

De portefeuilles bij Efidenz Capital Management worden samengesteld uit vier beleggingscategorieën, te weten Aandelen, Obligaties, Overig en Liquiditeiten. Wij onderscheiden daarbij zes risicobudgetten (aangeduid met profiel A tot en met F), waarbij voor elk risicobudget een lange termijn strategische verdeling bepaald is over de vier genoemde categorieën. Aan de hand van onze visie op financiële markten kan er op deze lange termijn gewichten worden afgeweken. De verdeling die daaruit ontstaat, wordt de tactische verdeling genoemd.

De verdeling over de beleggingscategorieën heeft de grootste invloed op het uiteindelijke rendement en op het risico van uw beleggingen. Voor elk van de vier beleggingscategorieën spreken we met u een bandbreedte af.

Profiel D is een strategie die als ‘licht offensief’ is te omschrijven. Het profiel past bij beleggers die een iets meer dan gemiddeld risico wensen te lopen. Een indicatie voor het te accepteren neerwaartse risico in een 12-maands periode is -20%. Dit baseren we op jaarrendementen uit het verleden. Daarin zien we dat alleen in extreme omstandigheden het rendement in een enkel jaar lager ligt dan de genoemde -20%.

De rendementen die u hieronder ziet, zijn netto na alle kosten.

Profiel E - offensief

De portefeuilles bij Efidenz Capital Management worden samengesteld uit vier beleggingscategorieën, te weten Aandelen, Obligaties, Overig en Liquiditeiten. Wij onderscheiden daarbij zes risicobudgetten (aangeduid met profiel A tot en met F), waarbij voor elk risicobudget een lange termijn strategische verdeling bepaald is over de vier genoemde categorieën. Aan de hand van onze visie op financiële markten kan er op deze lange termijn gewichten worden afgeweken. De verdeling die daaruit ontstaat, wordt de tactische verdeling genoemd.

De verdeling over de beleggingscategorieën heeft de grootste invloed op het uiteindelijke rendement en op het risico van uw beleggingen. Voor elk van de vier beleggingscategorieën spreken we met u een bandbreedte af.

Profiel E is een strategie die als ‘offensief’ is te omschrijven. Het profiel past bij beleggers die een hoger risico accepteren. Een indicatie voor het te accepteren neerwaartse risico in een 12-maands periode is -25%. Dit baseren we op jaarrendementen uit het verleden. Daarin zien we dat alleen in extreme omstandigheden het rendement in een enkel jaar lager ligt dan de genoemde -25%.

De rendementen die u hieronder ziet, zijn netto na alle kosten.

Profiel F - zeer offensief

De portefeuilles bij Efidenz Capital Management worden samengesteld uit vier beleggingscategorieën, te weten Aandelen, Obligaties, Overig en Liquiditeiten. Wij onderscheiden daarbij zes risicobudgetten (aangeduid met profiel A tot en met F), waarbij voor elk risicobudget een lange termijn strategische verdeling bepaald is over de vier genoemde categorieën. Aan de hand van onze visie op financiële markten kan er op deze lange termijn gewichten worden afgeweken. De verdeling die daaruit ontstaat, wordt de tactische verdeling genoemd.

De verdeling over de beleggingscategorieën heeft de grootste invloed op het uiteindelijke rendement en op het risico van uw beleggingen. Voor elk van de vier beleggingscategorieën spreken we met u een bandbreedte af.

Profiel F is een strategie die als ‘zeer offensief’ is te omschrijven. Het profiel past bij beleggers die een zeer hoog risico accepteren. Een indicatie voor het te accepteren neerwaartse risico in een 12-maands periode is meer dan -25%. Dit baseren we op jaarrendementen uit het verleden. Daarin zien we dat in extreme omstandigheden het rendement in een enkel jaar inderdaad behoorlijk lager uit kan komen dan de genoemde -25%.

De rendementen die u hieronder ziet, zijn netto na alle kosten.

Rendement vanaf
tot en met
Rendement vanaf
tot en met
Rendement vanaf
tot en met
Rendement vanaf
tot en met
Rendement vanaf
tot en met
Rendement vanaf
tot en met

Maandrendementen

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jaarrendement
2014 0.71% 0.59% 0.25% 0.28% 1.06% 0.18% 1.68% 1.12% -0.06% 1.18% 0.20% 0.28% 7.71%
2015 3.13% 0.17% 0.64% -0.52% -0.16% -2.13% 0.54% -1.32% -0.79% 1.93% 0.89% -2.12% 0.13%
2016 -0.36% 0.07% 0.01% 0.75% 0.18% -0.15% 0.01% 0.19% -0.12% 0.73% 0.31% -0.22% 1.40%
2017 0.28% 0.42% -0.12% -0.49% -0.59% -0.11% -0.11% -0.50% 0.87% 0.37% -0.73% 0.01% -0.71%
2018 0.72% -0.05% -1.40% 0.28% -1.15% -1.39% 0.67% - - - - - -2.32%
Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jaarrendement
2014 0.47% 0.72% 0.24% 0.21% 1.30% 0.31% 1.69% 1.22% 0.07% 1.79% 0.09% 0.97% 9.44%
2015 3.55% -0.02% 0.91% -0.53% 0.05% -2.13% 0.23% -1.40% -1.14% 2.72% 1.28% -2.56% 0.78%
2016 -1.00% 0.08% 0.22% 0.92% 0.32% 0.09% 0.45% 0.07% -0.09% 0.58% 0.59% 0.03% 2.27%
2017 0.13% 0.53% -0.32% -0.61% -0.79% -0.26% -0.17% -0.64% 1.19% 0.47% -0.79% 0.06% -1.21%
2018 0.75% -0.02% -1.69% 0.43% -1.16% -1.76% 0.68% - - - - - -2.77%
Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jaarrendement
2014 0.19% 0.94% 0.26% 0.16% 1.71% 0.49% 2.10% 1.46% -0.06% 2.81% -0.01% 1.93% 12.60%
2015 4.35% -0.33% 1.40% -0.59% 0.23% -2.23% -0.17% -1.74% -1.74% 3.99% 1.88% -3.24% 1.51%
2016 -1.91% 0.09% 0.58% 1.20% 0.52% 0.39% 1.09% -0.08% -0.05% 0.41% 1.01% 0.29% 3.56%
2017 -0.10% 0.73% -0.53% -0.75% -1.07% -0.48% -0.25% -0.86% 1.64% 0.69% -0.89% 0.14% -1.75%
2018 0.77% 0.02% -2.08% 0.67% -1.14% -2.14% 0.64% - - - - - -3.26%
Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jaarrendement
2014 -0.20% 1.16% 0.21% -0.01% 2.09% 0.74% 2.38% 1.64% -0.04% 3.65% -0.21% 2.98% 15.27%
2015 5.31% -0.67% 1.89% -0.68% 0.56% -2.37% -0.69% -2.25% -2.42% 5.45% 2.54% -4.11% 2.07%
2016 -2.88% 0.18% 0.77% 1.55% 0.76% 0.86% 1.65% -0.29% 0.01% 0.25% 1.43% 0.68% 5.00%
2017 -0.39% 1.07% -0.78% -0.94% -1.43% -0.76% -0.37% -1.02% 2.22% 1.03% -1.06% 0.18% -2.29%
2018 0.93% 0.08% -2.49% 0.91% -1.39% -2.60% 0.79% - - - - - -3.78%
Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jaarrendement
2014 -0.51% 1.39% 0.23% -0.09% 2.50% 0.94% 2.65% 1.79% -0.13% 4.81% -0.25% 3.81% 18.36%
2015 6.09% -0.97% 2.32% -0.73% 0.79% -2.49% -0.87% -2.68% -3.15% 6.98% 3.19% -4.76% 3.03%
2016 -3.78% 0.16% 1.14% 1.82% 0.92% 1.09% 2.20% -0.34% 0.05% 0.14% 1.80% 0.86% 6.09%
2017 -0.51% 1.09% -1.08% -1.07% -1.64% -0.94% -0.41% -1.22% 2.59% 1.15% -1.09% 0.23% -2.95%
2018 0.71% 0.13% -2.77% 1.17% -1.31% -2.64% 0.48% - - - - - -4.23%
Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jaarrendement
2014 -0.84% 1.60% 0.23% -0.18% 2.90% 1.12% 2.91% 1.92% -0.16% 5.90% -0.36% 4.80% 21.45%
2015 6.72% -1.27% 2.73% -0.75% 1.04% -2.48% -1.43% -3.10% -3.71% 8.21% 3.75% -5.35% 3.45%
2016 -4.73% 0.15% 1.46% 2.07% 1.14% 1.36% 2.93% -0.46% 0.07% -0.06% 2.40% 1.07% 7.42%
2017 -0.72% 1.30% -1.37% -1.22% -1.94% -1.19% -0.56% -1.55% 3.05% 1.18% -1.13% 0.23% -3.97%
2018 0.77% 0.11% -3.22% 1.41% -1.32% -2.89% 0.55% - - - - - -4.60%

DISCLAIMER: De rendementen die we op deze site weergeven, gaan uit van beleggingsportefeuilles die continu volledig zijn ingericht naar onze beleggingsvisie. Daarmee kunnen deze rendementen afwijken van de voor individuele relaties behaalde resultaten. Bijvoorbeeld het tempo van invullen bij de start en/of individuele wensen van beleggers kunnen zowel positieve als negatieve afwijkingen tot gevolg hebben. Hoewel we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid de rendementen op deze site bijhouden, kunnen er geen rechten aan ontleend worden. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.